Welkom

Welkom op de website van: 

Praktijk Agora is een praktijk Energetische Therapie en Auralezingen. U kunt hier terecht voor:

  • Energetische Therapie
  • behandelingen met magnetiseren (werken in het energetisch veld / aura)
  • Auralezingen 
  • wateraders / aardstralen /entiteiten
  • spirituele ontwikkeling
  • helderziende waarnemingen
  • inzichten
  • levensvragen
  • coaching

Nanda van Diesen is gediplomeerd Energetisch Therapeut (HBO 2012) en daarnaast helderziende, auralezeres.

Praktijk Agora is aangesloten bij de beroepsvereniging  “VVET” , Vereniging voor Energetische Therapeuten en lid van RBCZ, register beroepsbeoefenaren complementaire zorg.

Waarom de naam Agora? agora is een grieks woord, dat letterlijk ‘verzamelplaats’ betekent. Dit komt weer van agoreus wat “praten” betekent. Het was in de klassieke oudheid (vanaf ca 900 v. Chr) een centrale plek in de stad waar men elkaar ontmoette om te converseren, filosoferen en discussiëren. Een ruimte voor het volk. Ook de tempels lagen aan de agora en er werden markten gehouden. Een beroemd voorbeeld van een weergave van een agora is : “de school van Athene” van Rafaël . Een fresco uit 1509. Hier is de filosofenschool / agora met oude Griekse geleerden weergegeven, waaronder Plato, Socrates en Aristoteles. 

Doel van de behandelingen: iets voor u?:

In mijn praktijk staat het gesprek centraal. In die zin kun je zeggen dat het moderne woord “coaching” hier van toepassing is. Ik ga samen met de cliënt werken aan inzicht in de klacht / probleem, waarna ik de cliënt zal begeleiden in de stappen die hij/ zij wil nemen om beter te worden. Ik neem dus eerder de rol aan van luisterend oor, begeleider, coach etc. Mijn doel is om ervoor te zorgen dat de client voldoende tools krijgt en hernieuwd zelfvertrouwen om het zelfhelende vermogen van hem / haar zelf aan te spreken. In principe kun je alles zelf, maar door gebeurtenissen of ziekte kun je uit balans raken en ben je dat vergeten. In dat geval kan ik je weer een duwtje in de goede richting geven. Dat betekent dat we soms hard moeten werken. De confrontatie aangaan is niet altijd makkelijk, maar daarvoor doen we het samen. Het magnetiseren (strijken in het energetische veld of aura) is ook een middel om op energetisch niveau een duwtje in de richting van genezing te geven. Het is prachtig om te zien als iemand na een aantal behandelingen de praktijk verlaat, gestrekt met zelfvertrouwen en moed om verder te gaan en de toekomst vol goede zin tegemoet te zien.

Voor meer informatie verwijs ik u naar de volgende pagina’s van deze website.

Comments are closed.